Succesverhalen

Tijdens sollicitatiegesprekken wordt vaak gevraagd: "noem eens een succes".
Tijdens mijn opleiding tot docent informatica PC gebruik is hier op getraind. Een methode hiervoor is de STAR methode:

Situatie    (wat gebeurde er?)
Taak        (wat waren je taken?)
Actie        (wat deed je?)
Resultaat  (wat was het resultaat)

Ik wil uit mijn jaren lange ervaring een tweetal voorbeelden halen die ik als een succes beschouw. De eerste is recenter dan de tweede.
Ik schrijf ze in een verhalende vorm met daaronder de situatie volgens de STAR methode.