Lessons Learned

De tegenhanger van de succesverhalen zijn de "Lessons Learned". Deze zijn minstens zo belangrijk of misschien wel belangrijker.
Ook hierbij kan de STAR methode gebruikt worden maar dan met twee "R"en op het einde (STARR). De tweede R staat in dit geval voor Reflectie.

Situatie    (wat gebeurde er?)
Taak        (wat waren je taken?)
Actie        (wat deed je?)
Resultaat  (wat was het resultaat)
Reflectie    (Wat heb je geleerd)

Ook hier wil ik een tweetal voorbeelden halen. Het belangrijkste hierbij is wat ik gedaan heb om er voor te zorgen dat de situatie zich niet nog een keer voordoet.
Ik schrijf ze wederom in een verhalende vorm met daaronder de situatie volgens de STARR methode